Notulen

Elke 2e donderdag van de maand vergadert het Wijkplatform in het Wijk en Ontmoetings Centrum ’t Schöpke. De goedgekeurde notulen worden op deze site geplaatst. Indien u een keer aanwezig wilt zijn bij deze vergadering, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met onze secretaris.

Hieronder vindt u de goedgekeurde notulen vanaf 2014. Mocht u vragen of aanvullingen hebben, dan vernemen we dat graag via ons secretariaat of via één van onze leden van het Wijkplatform.

Vorige notulen