Bestuur Wijkplatform

Het bestuur van het Wijkplatform bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Roel van Osch
roelvanosch@wijkplatformveltum.nl

Secretaris: Pieter Kwaspen
pieterkwaspen@wijkplatformveltum.nl

Penningmeester: Peter Vullings
petervullings@wijkplatformveltum.nl

Lid: Theo Nelissen
theonelissen@wijkplatformveltum.nl

Lid: Anita Borghaerts Ebbing
anitaborghaertsebbing@wijkplatformveltum.nl

Lid: Theo Hoebergen
theohoebergen@wijkplatformveltum.nl