Wijkplatform

Welkom

Eind vorig jaar hebben een viertal wijkbewoners namens de wijk Veltum een Wijk Ontwikkelings Plan opgesteld. Dit plan is in januari 2013 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst, waarbij ruim 60 wijkbewoners aanwezig waren. Samen hebben we een prioritering aangebracht in die punten die wij allen als belangrijk ervaren om een mooie en leefbare wijk te houden of zelfs te verbeteren. Dit plan is in de raadsvergadering van de Gemeente Venray in februari goedgekeurd.

Het Wijkplatform is inmiddels uitgegroeid tot een 6-tal leden. Alle punten ter verbetering van de leefomgeving hebben we onderverdeeld in een vijftal commissies, te weten Verkeer & Veiligheid, Groenvoorziening & Milieu, WMO & Welzijn, Voorzieningen en Communicatie. Elke commissie pakt onderwerpen of thema’s op, afhankelijk van de meegegeven prioritering en actualiteit. Bij elk onderwerp of thema zoeken we actieve wijkbewoners. Samen met één of twee Wijkplatform leden gaan we dan samen met de wijkbewoners in een werkgroep inhoud geven aan het betreffend onderwerp. Werkgroepen die momenteel actief zijn, zijn de werkgroepen Communicatie, werkgroep Herinrichting Veltumse Kleffen en werkgroep Parkeerproblemen Dagobert-, Floris- en Gosewijn- hofjes. Binnenkort starten we ook een werkgroep Rotonde Intratuin op.

Deze site houden we actueel door regelmatig een update te geven over de voortgang in de verschillende werkgroepen. Wij hopen u te mogen ontmoeten in één van de nieuwe werkgroepen.

Namens het Wijkplatform Veltum,

Roel van Osch.

Uitvoeringsprogramma

Wijkplatform Veltum Venray Logo

Wijkbewoners hebben tijdens de wijkbewonersbijeenkomst van januari 2013 de volgende prioriteiten vastgesteld als zijnde onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn.

1. Verbeteren verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen
2. Verbeteren openbaarvervoer
3. Voorzieningen in wijk (pin, brievenbus, etc)
4. Verbeteren klein onderhoud en zwerfvuil
5. Verbeteren inrichting afvalverzameling en parkeerplaatsen
6. Verhogen zichtbaarheid en toegankelijkheid wijkagent
7. Bevorderen wijk- en buurtgevoel
8. Herbezinning wijze van verzamelen huis- en tuinafval
9. Formeren wijk- en buurtvertegenwoordiging als centraal contactorgaan

Werkwijze

Indien zich een thema of onderwerp aandient, delen we dat toe aan één van de vijf commissies van het Wijkplatform. Indien er nog geen wijkbewoners bij betrokken zijn, zal deze commissie op zoek gaan naar een aantal wijkbewoners die zich voor bepaalde tijd in willen zetten. Deze wijkbewoners kunnen individuen uit de wijk zijn of wijkbewoners die bij elkaar in een bepaalde buurt van de wijk Veltum wonen. Of een combinatie daarvan. Samen met één of enkele Commissieleden vormen deze wijkbewoners dan een werkgroep. Deze werkgroep zal het betreffende onderwerp verder uitdiepen. De betrokken wijkbewoners krijgen hulp van de Commissieleden van het Wijkplatform. Deze laatsten  vervullen een brugfunctie tussen de wijkbewoners en andere partijen zoals bijvoorbeeld de Gemeente Venray, Wonen Limburg, Ondernemers en alle andere mogelijke stakeholders. Indien de werkgroep zijn eigen gesteld doel verwezenlijkt heeft, wordt er een presentatie gegeven aan het Wijkplatform en/of bewonersbijeenkomst. Daarna wordt de werkgroep bedankt voor bewezen diensten en opgeheven. Op deze wijze kunnen wijkbewoners in een kort tijdbestek met beperkte inzet een belangrijke bijdrage leveren in het verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving in onze wijk Veltum.

Laatste nieuws

Herinrichting Veltumse Kleffen

Nadat het winkelcentrum is opgeleverd is een deel van de Veltumse Kleffen reeds heringericht. Tijdens de wijkbewonersbijeenkomst van januari dit […]