Uitvoeringsnota ‘Bomen’

In juni 2013 is in de Gemeente Venray een nieuwe Uitvoeringsnota ‘Bomen’ van kracht geworden. Hierin staat welke boom wel en niet gekapt mag worden. Ongeacht of deze in de openbare ruimte of in uw privétuin staat. De nieuwe nota geeft een versoepeling van het oude kapvergunningensysteem, maar let op! Voor een groot deel van Veltum geldt dit niet.

Het betreft het gebied van het Groene Hart en Westeinde. Omdat dit deel van Veltum in een oorspronkelijk bos is aangelegd waarbij bosuiterlijk ten alle tijden behouden dient te worden. Het bos kenmerkt zich overwegend door twee boomsoorten, de grove den (Pinus sylvestris) en de inheemse eik (Quercus robur).

U bent verplicht de Gemeente Venray te raadplegen wanneer u bomen wilt gaan kappen. Ook indien het dode bomen betreft of omdat u wil uitdunnen. De ambtenaar geeft u toestemming tot uitvoering van kappen van die bomen die hij/zij heeft aangewezen. Als het om bomen gaat die beeldbepalend en bosvormend zijn, dus die het beeld of uiterlijk van de wijk bepalen, dan geeft de ambtenaar dit aan. U moet dan een officiële kapvergunning aanvragen. U mag die aangemerkte bomen dus niet zonder vergunning kappen. Dit geldt zowel voor de voortuin als voor de zij- en achtertuin.

Gaat u toch over tot kap zonder vergunning of tot kap niet conform de afgegeven vergunning, dan riskeert u een proces verbaal met financiële consequenties. En u bent verplicht tot herplant van eik of grove den met een vastgelegde stamdikte. Kappen van bomen gaat nooit aan anderen en buurtbewoners ongezien of ongehoord voorbij en de sociale controle is, gelukkig voor het bos en voor Venray, groot.

Neem dus altijd contact op met de Gemeente Venray Afdeling Openbare Ruimte als u aan de slag wilt gaan met het verwijderen van bomen in uw eigen tuin.

Namens het Wijkplatform Veltum, commissie Openbaargroen en Milieu.

Bomenkap