Partners

Onder het kopje ‘Partners’ vindt u informatie over de professionele partijen die in de wijk Veltum in Venray werken. We hebben ons bewust beperkt tot algemene informatie en een verwijzing naar de websites van de partners. Daar vindt u immers alles wat u weten moet over de diensten en producten van de organisaties.

Welke organisaties vindt u onder de knop ‘Partners’?

Wonen Limburg, opdrachtgever voor het bouwproject ParcVelt. ParcVelt is de verzamelnaam voor een uniek bouwproject in de wijk Veltum in Venray. Het bestaat uit een aantal gebouwen met koop- en huurappartementen en een winkelcentrum. Het laatst gerealiseerde gebouw bestaat uit het wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke met daarboven 40 zorgappartementen in De Mulder. Met de oplevering van het wijkontmoetingscentrum is het nieuwbouwproject ParcVelt nu helemaal afgerond.

De Zorggroep is een andere projectpartner in het project ParcVelt. De Zorggroep heeft in De Mulder 40 appartementen voor mensen met een verzorgingshuisindicatie gerealiseerd. Aan de Blauwververstraat en Vollenbergstraat heeft De Zorggroep vier groepswoningen. De woningen bieden plaats aan in totaal 28 mensen met dementie.

Mensana biedt in de wijk langdurige ondersteuning aan mensen vanaf 16 jaar met een beperking die het gevolg is van een chronische psychiatrische problematiek. Te denken valt aan huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf. Dit kan in de vorm van beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen, ondersteuning bij het dagelijks functioneren (resocialisatie) en logeren.

Dichterbij ondersteunt in de Venrayse wijk Veltum mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten bij wonen, werk en dagbesteding (bij voorkeur) in samenwerking met anderen.  Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. Zij stimuleert de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten.

Spring exploiteert in kinderdagopvang Villa Veltum. Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn op maandag, dinsdag en donderdag van harte welkom bij Villa Veltum.

De gemeente Venray is naast alle taken die een gemeente in een wijk heeft, betrokken bij de ondersteuning van de activiteiten die de leefbaarheid van de wijk verbeteren.

Alle partners samen zijn met de stichting Wijkcentrum Veltum verantwoordelijk voor het wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke.