Herinrichting Veltumse Kleffen

Nadat het winkelcentrum is opgeleverd is een deel van de Veltumse Kleffen reeds heringericht. Tijdens de wijkbewonersbijeenkomst van januari dit jaar, zijn er kritische kanttekeningen geplaatst bij de keuzes die destijds gemaakt zijn. Bij de herinrichting van het tweede deel van de Veltumse Kleffen heeft het Wijkplatform een werkgroep opgericht met drie wijkbewoners en twee Wijkplatform Leden. Samen hebben zij in juni van dit jaar een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar de Gemeente Venray zijn plannen voor de herinrichting heeft toegelicht. Er zijn deze avond diverse verbetervoorstellen ingediend door wijkbewoners en vele daarvan zijn door de gemeente ingewilligd. Belangrijke verbeterpunten zijn dat de weg smaller en daardoor veiliger wordt, er veel extra groen komt in de plaats van overdadig veel parkeerplaatsen en er extra voetgangersoversteekplaatsen aangelegd worden zodat schoolkinderen er veilig over kunnen steken.

Momenteel is de aannemer met de herinrichting bezig en het werk verloopt voorspoedig. Woensdag 4 december is de werkgroep samen met drie medewerkers van de Gemeente Venray gaan kijken en zijn nog enkele punten besproken ter verbetering.

Al met al een mooi voorbeeld hoe wij als wijkbewoners betrokken worden bij de inrichting van onze wijk en wij ook een belangrijke inbreng hebben. Door te werken met vrijwilligers in werkgroepen, die betrokken worden bij een concreet thema, kan met beperkte tijd, veel invloed worden uitgeoefend.

Namens het Wijkplatform Veltum, commissie Verkeer en Veiligheid.

Herinrichting Veltumse Kleffen, Veltum, Venray